title:'Zimbabwean Art and the artists'
Deze site is gemaakt om de kunst en de kunstenaars uit Zimbabwe, de erkenning te geven die ze verdienen.

Door veel kunstenaars uit Europa en Noord Amerika, wordt vaak nog minachtend gekeken naar de Afrikaanse kunst. Wat zij dan vergeten, is dat er in veel stromingen die zij als modern zien, veel Afrikaanse (primitieve) invloeden zitten. Juist door de slechte economische positie waar Zimbabwe in verkeerd, zijn veel kunstenaars afhankelijk van buitenlandse kopers. Dit heeft er toe geleid, dat er in de beeldhouwkunst zeer veel ontwikkeling is geweest. Veel kunstenaars hebben een eigen identiteit en stijl ontwikkeld, maar de voorbeelden van hun voorgangers zijn nog steeds te herkennen. Door deze handtekening uit het verleden, is een kunstwerk uit Zimbabwe goed te herkennen. Ook De prachtige steensoorten die men in Zimbabwe in overvloed voor handen heeft, heeft er voor gezorgd dat veel kunstenaars in plaats van hout, steen zijn gaan gebruiken.

Toen er kunstenaarsgemeenschappen begonnen te ontstaan, waar kunstenaars elkaar konden helpen, groeide er ook een gezonde rivaliteit tussen de kunstenaars. Binnen een groep was het belangrijk dat men zichzelf liet zien. Men moest een eigen stijl of werkmethode ontwikkelen, want alleen zo kon men de kopers naar zich toe trekken en de werken verkopen.

Op deze site is het voor kunstenaars mogelijk om zich te laten zien aan een groter publiek. Naast een biografie, waarop ze zichzelf kunnen voorstellen, kunnen ze ook kunstwerken laten zien. Dat mogen kunstwerken zijn die te koop zijn, maar ook werken waar ze bijzonder trots op zijn, of waarmee ze hun stijl aangeven. Niet alles op deze site is dus te koop. Het informatieve karakter en het laten zien van de vaardigheden van de kunstenaars staat voorop.

Voor de kunstenaars in Zimbabwe is het verkopen natuurlijk wel van levensbelang, daarom zit er ook een commercieel gedeelte aan deze site verbonden. Net als in Zimbabwe komt er door te onderhandelen een prijs tot stand, de prijzen die op de site aangegeven zijn, zijn richtprijzen. Bij de berekening van deze richtprijzen is goed nagedacht, dus een bod moet wel enigzinds in de buurt liggen van de richtprijs. Naast de werken die hier in Nederland op voorraad staan, is het voor de kunstenaars in Zimbabwe ook mogelijk om via deze site beelden te verkopen, die ze net klaar hebben, of die zij nog zelf in bezit hebben. De aankoopprijs zal dan veel lager liggen, maar de transportkosten en de verpakking zullen weer veel hoger zijn. Daarom zal er eerst goed overleg moeten zijn om overeenstemming over de prijs te krijgen, dit om teleurstellingen te voorkomen. Ook zal er 21% BTW en invoerrechten betaald moeten worden. Dit zelfde geldt natuurlijk ook voor speciaal gemaakte kunstwerken.

Deze site is gemaakt, om de kunst en de kunstenaars uit Zimbabwe, de erkenning te geven die zij verdienen.
Deze site is gemaakt door: Drs. C.D.M. Rijerkerk.    om contact op te nemen.
Symbols in Stone © 2015  /  Algemene voorwaarden